EPA
Daugiau prekių.
Prekių nerasta

Dėmesio!
Panaudotų galvaniniųmaitinimo elementų, baterijų ir akumuliatoriųtvarkymas


Kiekvienaismetais pasaulyje parduodama daugiau kaip 15 milijardų įvairių baterijų, kuriųdauguma vieną kartą panaudojus yra išmetamos. Baterijų sudėtyje yra sunkiųjųmetalų: švino, gyvsidabrio, kadmio, kitų toksinių elementų, kurie yra žalingiaplinkai bei žmogui. Baterijos sudaro mažiau nei 0,25% visų atliekų, bet jomstenka daugiau nei 50% visų sunkiųjų metalų atliekų. Todėl galvaniniai maitinimoelementai, baterijos ir akumuliatoriai priskiriami pavojingų atliekųgrupei ir reikalauja atitinkamų tvarkymo priemonių.
Rūšiuotibaterijas ir akumuliatorius yra svarbu, nes jie yra perdirbami, o pakartotinaiišgauti elementai bei rūgštys panaudojami naujų baterijų gamybai arba kitiemsplataus vartojimo gaminiams. Taip saugoma tiek mūsų aplinka, tiek tausojamigamtiniai ištekliai. Didžiausia baterijų ir akumuliatorių dalis patenka įbuitinių atliekų konteinerius. Jei jos išmetamos į sąvartynus su buitinėmisatliekomis, irdamos skleidžia medžiagas, kurios gali pakeisti cheminędirvožemio sudėtį, nudeginti augalų lapus, gyvūnų odą. Iš aplinkos sunkiejimetalai gali patekti į maistui auginamus augalus, būti išplauti į vandenstelkinius ir iš čia patekti į gyvūnų bei žmonių organizmus. Patekę į žmogausorganizmą sunkieji metalai gali pažeisti DNR ir ląsteles. DNR pažeidimaipadidina tikimybę susirgti vėžinėmis ligomis. Nešiojamos baterijos arakumuliatoriai – tai baterijos, sagos formos elementai, sudėtinės baterijos irakumuliatoriai, kurie yra sandarūs, gali būti nešiojami ir nėra priskiriami neipramoninėms, nei automobiliams skirtoms baterijoms ar akumuliatoriams. Šiairūšiai priskiriamos bet kurios baterijos ar akumuliatoriai, kuriuos vartotojaipaprastai gali naudoti buityje: vieno elemento baterijos (AA, AAA tipobaterijos ir pan.), taip pat baterijos ir akumuliatoriai, kuriuos vartotojainaudoja mobiliuose telefonuose, nešiojamuose kompiuteriuose, bevieliuose elektrosįrankiuose, žaisluose, butiniuose prietaisuose ir pan.
Nešiojamųjųbaterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, tam skirtuosespecialiuose konteineriuose, statinėse, dėžutėse ar kitokiose talpyklose, kuriųnegalima maišyti su kitomis atliekomis.I.I Omedita , vadovaudamasi Aplinkosministerijos nustatyta tvarka ir LR Atliekų tvarkymo įstatymu nešiojamąsiasbaterijas ir akumuliatorius bei baterijų ir akumuliatorių atliekas priima nemokamai.


Tai svarbu!
Kur dėti nebeveikiančius elektroninius prietaisus


Apie tai skaitykite čia:
http://www.emp.lt/lt/elektronika-ir-kitos-atliekos/atlieku-surinkimas-is-gyventoju-ir-imoniu
Esame  Asociacijos EEPA nariai

Meniu

MENIU